Nhận thưởng cho mỗi lần nạp tiền
Nhận tối đa 4000 đô la thưởng cho mỗi toàn khoản
Có thể rút tiền thưởng!
Đừng bỏ qua ưu đãi giới hạn thời gian này
Tham gia ngay
*Điều khoản & Điều kiện Áp dụng
Nhân đôi tiền thưởng nếu nhà đầu tư nạp tiền trong vòng 24 giờ sau khi tạo tài khoản hoạt động thành công.
Nhận thưởng ngay mỗi lần giao dịch thành công!
Thưởng không giới hạn thời hạn
Có thể rút tiền thưởng!
Chương trình thưởng cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội kiếm thêm càng nhiều tiền với khoản vốn cơ bản. Tham gia cùng chúng tôi và chúng tôi sẽ cung cập cho bạn tối đa 4000 đô la thưởng khi nạp tiền. Vui lòng liên hệ hỗ trợ khách hàng nếu chưa tự động nhận thưởng.
Cách nhận thưởng?
1
Nạp tiền >
2
Nhận thưởng qua tín dụng
có thể sử dụng để giao dịch
3
Bắt đầu Giao dịch >
4
Có thể rút tiền thưởng sau khi đáp ứng yêu cầu về Điểm Giao dịch (Trading point - TP)
Quy định về thưởng
Nạp tiền trong vòng 24 giờ sau khi tạo tài khoản hoạt động thành công.
Tận dụng tối đa ưu đãi này
Nạp tiền Thưởng Yêu cầu về Điểm Giao dịch
$ 50 $ 20 ≥ 4
$ 200 $ 80 ≥ 15
$ 500 $ 200 ≥ 32
$ 1000 $ 400 ≥ 60
$ 2000 $ 800 ≥ 110
$ 5000 $ 2000 ≥ 260
$ 10000 $ 4000 ≥ 500
Nạp tiền sau 24 giờ sau khi tạo tài khoản hoạt động thành công.
Nạp tiền Thưởng Yêu cầu về Điểm Giao dịch
$ 200 $ 40 ≥ 8
$ 500 $ 100 ≥ 18
$ 1000 $ 200 ≥ 32
$ 2000 $ 400 ≥ 60
$ 5000 $ 1000 ≥ 138
$ 10000 $ 2000 ≥ 260
Điểm Giao dịch (Trading point - TP) là gì?
Tiền điện tử,Ngoại hối & Cổ phiếu: 1 khối lượng tiêu chuẩn = 0,3 TP
Sản phẩm khác: 1 khối lượng tiêu chuẩn = 1 TP
Nhà đầu tư chỉ nhận được điểm giao dịch sau giao dịch thành công.
Điểm giao dịch sẽ bắt đầu được kiếm từ ngày tham gia.
Điều khoản và Điều kiện
1. Những điều khoản và Điều kiện này (“điều khoản”) tạo thành nền tảng của chương trình khuyến mãi để tham gia vào chương trình khuyến mãi của công ty chúng tôi (“chương trình khuyến mãi ”). Bằng việc tham gia chương trình khuyến mãi, bạn đồng ý chịu điều chỉnh bởi những Điều khoản này. Công ty chúng tôi là nhà cung cấp duy nhất của chương trình khuyến mãi này. Công ty chúng tôi giữ quyền điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất cứ điều khoản nào sau đây tại bất cứ thời điểm nào, chịu điều chỉnh bởi luật áp dụng, có hoặc không có thông báo trước.

2. Công ty chúng tôi cung cấp chương trình khuyến mãi này cho mọi khách hàng mới và hiện tại.
Những khách hàng đang tham gia các chương trình khuyến mãi thưởng khi nạp tiền khác cần chọn không tham gia chương trình khuyến mãi hiện tại của mình trước khi tham gia chương trình khuyến mãi này.

3. Nhà đầu tư sẽ nhận thưởng tương ứng ngay lập tức, dưới dạng thưởng tín dụng, sau mỗi lần nạp tiền thành công, thưởng có thể được sử dụng như ký quỹ để giao dịch.

4. Khi điều kiện yêu cầu về Điểm Giao dịch đã được đáp ứng, tín dụng sẽ tự động được chuyển sang số dư tài khoản của nhà đầu tư và có thể được rút ra.

5. Khoản nạp tiền dưới 2000 đô la chỉ có thể tham gia chương trình khuyến mãi hai lần mỗi giai đoạn. Khoản nạp tiền trên 2000 đô la sẽ không bị giới hạn số lần tham gia (Tổng lượng nạp tiền có thể được tích lũy trong một tuần), và mỗi tài khoản giao dịch cá nhân chỉ có thể nhận tối đa 4000 đô la tiền thưởng,Các tài khoản có đòn bẩy cao (đòn bẩy gấp 1000 lần) không tham gia vào các hoạt động thưởng.

6. Có thể rút tiền thưởng sau khi đáp ứng Điểm Giao dịch (TP) yêu cầu nêu trong bảng tiền thưởng.

7. Vui lòng xem “Quy định về thưởng” dưới trang chương trình khuyến mãi để tính Điểm Giao dịch. Nhà đầu tư có thể kiếm Điểm Giao dịch từ ngày tham gia.

8. Nhà đầu tư sẽ được coi như thoát khỏi và kết thúc chương trình khuyến mãi này nếu có yêu cầu rút tiền được thực hiện trong thời gian chương trình khuyến mãi.

9. Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ khoản lỗ nào mà nhà đầu tư có thể phải chịu khi giao dịch bằng tiền thưởng.

10. Chương trình khuyến mãi này không thể được kết hợp với chương trình khuyến mãi/hoạt động thưởng khác. Lạm dụng hoạt động là không hợp lệ và TOP ONE giữ quyền thực hiện các bước tiếp theo.