Làm thế nào để tạo ra lợi nhuận?

Lấy giá sản phẩm làm đối tượng giao dịch, thu lời từ chênh lệch giá cả giữa giá tăng và giá giảm

Tìm kiếm cơ hội sinh lời ở mọi nơi

Giá trị của tài sản tài chính thay đổi theo các thay đổi về môi trường tài chính và quan hệ cung cầu trên thị trường, được phản ánh qua giá cả sản phẩm, tức là sự lên xuống của giá cả. Biến động của giá cả mang đến cho nhà đầu tư cơ hội giao dịch để kiếm lời.
Bắt đầu giao dịch ngay

Kiếm lời từ biến động giá cả

Khi các nhà đầu tư kỳ vọng rằng giá tài sản sẽ tăng, mua và mở vị thế ở mức giá thấp, và bán và đóng vị thế ở mức giá mục tiêu, chênh lệch giá mua bán chính là lợi nhuận của nhà đầu tư.

Khi nhà đầu tư kỳ vọng rằng giá sản phẩm sẽ giảm, bán và mở vị thế ở mức giá cao, và mua và đóng vị thế ở mức giá mục tiêu, chênh lệch giá mua bán chính là tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư.

Khi các nhà đầu tư kỳ vọng rằng giá tài sản sẽ tăng, mua và mở vị thế ở mức giá thấp, và bán và đóng vị thế ở mức giá mục tiêu, chênh lệch giá mua bán chính là lợi nhuận của nhà đầu tư.

Khi nhà đầu tư kỳ vọng rằng giá sản phẩm sẽ giảm, bán và mở vị thế ở mức giá cao, và mua và đóng vị thế ở mức giá mục tiêu, chênh lệch giá mua bán chính là tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư.

Tham khảo chiến lược giao dịch

Tham khảo các chiến lược giao dịch chuyên nghiệp được cung cấp bởi tổ chức đầu tư bên thứ ba Trung tâm Giao dịch.

Cung cấp cho nhà giao dịch chỉ dẫn giao dịch sản phẩm tốt nhất;

Thời điểm tốt nhất để mở vị thế

Thời điểm tốt nhất để đóng vị thế

Tận dụng chiến lược của Trung tâm Giao dịch như thế nào?

Chỉ dẫn giao dịch: Long/ Mua

Thời điểm mở vị thế: Trên 1942.00

Thời điểm đóng vị thế: giá mục tiêu thứ nhất là 1970.00; giá mục tiêu thứ hai là 1976.50