Pemencilan Dana

Dana pelanggan TOP1 diasingkan sepenuhnya daripada modal syarikat dan disimpan dalam akaun bank berasingan. Syarikat kami hanya akan memindahkan dana untuk tujuan perdagangan dengan kebenaran pelanggan dan tiada sesiapa atau organisasi yang boleh mengeluarkan dana ini daripada akaun dagangan pelanggan. Kami juga telah melantik sebuah syarikat perunding perakaunan antarabangsa untuk menjalankan audit luaran dan melaksanakan dengan ketat peraturan "Penggunaan Dana Pelanggan" dan "Kecukupan Dana".

Jaminan Keselamatan Kewangan

TOP1 melantik bank bank terkemuka antarabangsa sebagai bank amanah dana pelanggan. Dana yang diterima oleh TOP1 akan dimasukkan ke dalam akaun bebas amanah dana pelanggan bank tersebut pada hari penerimaannya atau pada hari bekerja berikutnya dan satu siri langkah kawalan dalaman akan dijalankan untuk mengekalkan keselamatan dana pelanggan.

Deposit dan pengeluaran pelanggan perlu diluluskan pada peringkat berbeza mengikut jumlah dana yang dikehendaki.

Mengekalkan nisbah 1:1 aliran tunai syarikat kepada dana pelanggan.

Dana penyelesaian transaksi pelanggan dimasukkan secara berasingan dan penyesuaian harian dijalankan.