ஃபண்டுகளை தனித்து வைப்பது

TOP1 வாடிக்கையாளர்களின் ஃபண்ட் முற்றிலும் நிறுவனத்தின் மூலதனத்திலிருந்து தனியாக பிரிக்கப்பட்டு வெவ்வேறு வங்கிக் கணக்குகளில் இருப்பு வைக்கப்படுகிறது. எங்கள் நிறுவனம், வாடிக்கையாளரின் அனுமதியின் பேரில் ஃபண்டுகளை டிரேடிங் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே கணக்கு மாற்றம் செய்யும் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களின் டிரேடிங் கணக்கில் இருந்து ஃபண்டுகளை தனி ஒருவரால் அல்லது நிறுவனத்தால் வித்ட்ரா செய்ய முடியாது. நிறுவனத்தை சாராதவர்கள் கணக்காய்வுகளை மேற்கொள்ளவும் "வாடிக்கையாளர்களின் ஃபண்ட் எப்படி பயன்படுத்தப்படுகிறது" மற்றும் "போதுமான அளவு ஃபண்ட் இருக்கிறதா" என்பதை கடுமையாக கட்டுப்படுத்தவும், ஒரு சர்வதேச கணக்கில் சேவை நிறுவனத்தை நியமித்துள்ளோம்.

பைனான்ஸியல் பாதுகாப்பு

TOP1 சிறந்த சர்வதேச வங்கிகளை வாடிக்கையாளர்களின் ஃபண்டுகளை பாதுகாக்கும் வங்கிகளாக நியமிக்கிறது. TOP1 அதனிடம் அளிக்கப்படும் ஃபண்டுகளை வங்கியின் தனிப்பட்ட வாடிக்கையாளர் ஃபண்ட் பாதுகாப்பு கணக்கில் பெறப்பட்ட தினத்தில் அல்லது அடுத்த வேலை நாளில் டெபாசிட் செய்கிறது, மேலும் வாடிக்கையாளர்களின் ஃபண்டுகள் பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்த தொடர்ச்சியான உள் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் நிறுவப்படும்.

வாடிக்கையாளர்களின் ஃபண்டுகளை டெபாசிட் செய்வது அல்லது வித்ட்ரா செய்வது போன்ற செயல்களுக்கு தொகையின் அடிப்படையில் வெவ்வேறு நிலைகளில் ஒப்புதல் பெறப்படும்.

நிறுவன பணப் புழக்கம் மற்றும் வாடிக்கையாளர்கள் ஃபண்ட் விகிதம் 1:1 என்ற விகிதத்தில் கடைப்பிடிக்கப்படும்.

வாடிக்கையாளர்களின் பரிவர்த்தனை கணக்கு தீர்வு ஃபண்ட் தனித்தனியாக டெபாசிட் செய்யப்படும் மற்றும் நாள்தோறும் சரிபார்க்கப்படும்.